Om klubben

Lappmarkens Brukshundsklubb är en liten brukshundsklubb som startade i

Dikanäs i början av 90 talet men numera har sitt säte i Robertsfors

kommun .  Vi har för dagen Februari 2021 14 medlemmar från Grönfjäll i

norr till Mölle i söder , men de flesta bor i Robertsfors kommun.

Vi tillhör Övre Norrlands distrikt i Sbk.

Vi har lite tävlingar , kurser och träningskvällar som våra

aktiviteter.